UDDANNELSESLÆGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har valgt at være en uddannelsesklinik for læger, der ønsker at videreuddanne sig til speciallæge i almen medicin. Nogle gange har vi også KBU-læger (klinisk basis uddannede,det vil sige helt nyuddannede læger) i turnus. 

Du vil derfor møde læger, som er her i et halvt  til et helt år som en del af deres uddannelse. Vi håber, at du vil tage godt imod dem.