SUNDHEDSFORSIKRING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du har tegnet en privat sundhedsforsikring skal du kontakte læge, med henblik på henvisning til undersøgelse eller behandling. Der er følgende 3 muligheder:

1. Lægen og du bliver i konsultation enige om henvisning til en bestemt undersøgelse eller behandling i offentligt regi. Ønsker du at gøre brug af privat sundhedsforsikring, lægges henvisning ud og du kontakter herefter selv dit forsikringsselskab, der henter henvisning fra henvisningshotel. Sammen med forsikringsselskabet aftales videre forløb.

2.  Lægen og du bliver i konsultation enige om henvisning til en bestemt undersøgelse eller behandling, men kan ikke henvises i offentligt regi (fx psykologbehandling til børn). Du kontakter forsikringsselskabet og beder dem sende en anmodning til lægen (FP710) der udfylder og returnerer til forsikringsselskabet.

3. Lægen og du er uenige om henvisning til en bestemt undersøgelse eller behandling. Du kontakter herefter selv dit forsikringsselskab, og videre forløb er en sag mellem jer. Du kan kontakte forsikringsselskabets egen læge for yderligere vurdering.

Ovenstående procedure er en anerkendt fremgangsmåde. Forsikringsselskabet er forpligtet til at informere deres kunder om proceduren.