UDDANNELSESLÆGER


Vi har valgt at være en uddannelsesklinik for læger, der ønsker at videreuddanne sig til speciallæge i almen medicin. Nogle gange har vi også KBU-læger (klinisk basis uddannede,det vil sige helt nyuddannede læger) i turnus. 

Du vil derfor møde læger, som er her i et halvt  til et helt år som en del af deres uddannelse. Vi håber, at du vil tage godt imod dem. 

Vores uddannelseslæge Anne Rolskov skal være hos os frem til 30. august 2019, hvorefter Anne er færdig som speciallæge i Almen Medicin.