AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Ifølge vejledning fra Sundhedsstyrelsen 22/3 2018 må dette kun udskrives ved personlig fremmøde, og man tilbydes lægesamtale til gennemgang af medicinen ved behov, mindst x 1 årligt. 

Afhængighedsskabende medicin omfatter sovemidler, beroligende lægemidler, angstdæmpende medicin og smertestillende lægemidler af typen opoider (morfin, tramadol og lignende). 

Brug af disse lægemidler medfører en lang række risici for patienten; afhængighed, faldtendens, påvirket hukommelse, koncentrationsevne og humør.

Læs mere om sovemedicin og beroligende medicin her:

https://www.sundhed.dk/content/cms/97/78897_blok-gode_raad_hvis_du_har_svaert_ved_at_sove_2016.pdf

https://www.sundhed.dk/content/cms/97/78897_patientfolder-drop_sovemedicin_og_beroligende_medicin_2017.pdf